Day: April 11, 2021

Refinansiering med sikkerhet i hytteRefinansiering med sikkerhet i hytte

Norske husstander sitter med store mengder dyr gjeld. Vi blir stadig fristet med forbrukslån og kredittkort for å kunne kjøpe det vi vil ha. Dersom man ikke er forsiktig i bruken av dette, kan denne type gjeld raskt bli dyrt. Et resultat er at mange får problemer å betale. Da er refinansiering med sikkerhet et godt alternativ. Dette kan hjelpe deg med å få kontroll på økonomien din, slik den ikke lenger styrer hverdagen.

Hva er refinansiering?

Når du refinansierer tar du opp et nytt lån for å erstatte gjeld du allerede har. Hensikten med dette er å få bedre lånebetingelser. En av de viktigste betingelsene er å få en lavere rente på lånene. I tillegg vil det å samle flere små lån til ett større ha fordeler som både kostnader og oversikt.

Ved å samle flere lån til ett, betaler du færre termingebyr. Over tid kan dette bli en betydelig spart utgift. I tillegg vil du få bedre økonomisk kontroll når du har færre lån å forholde deg til. Da vet du hvor mye som går ut av kontoen hver måned, og hva du skylder totalt.

Refinansiering med sikkerhet

Et lån med sikkerhet betyr at du stiller eiendel som pant til banken. Denne typen lån er liten risiko for banken, og har dermed lavere rente enn usikrede lån. Har du for eksempel en hytte, har du mulighet til å bruke denne som pant. Da vil du kunne spare mye på å refinansiere dyr forbruks- og kredittkortgjeld. Denne typen gjeld er som regel usikret.

I tillegg til lavere rentesatser er der også andre fordeler dersom du refinansier med sikkerhet. Bankene er som regel villig til å låne ut et større beløp, og tilbyr lengre nedbetalingstid. Dette gir deg som forbruker større fleksibilitet i din daglige økonomi.
Lån med sikkerhet er ikke helt uten risiko. Dersom du alvorlig misligholder lånet har banken rett til å kreve at pantsatt eiendel blir tvangssolgt. Dette er viktig å være klar over før du går inn i en låneavtale. Så lenge du holder deg til låneavtalen vil ikke dette skje.

Hva kan brukes som sikkerhet?

Noe av det vanligste å bruke som sikkerhet er bolig, som hus eller leilighet. Tradisjonelt er dette de billigste lånene du kan få. I tillegg er også fritidsbolig, eksempelvis hytte, ofte brukt. Noen låntilbydere er også villig til å ta pant i bil eller båt. Det viktige er at verdien på det du stiller til pant er stor nok til å dekke lånet. En annen mulighet til å stille med sikkerhet er å bruke kausjonist. Det betyr at en annen person garanterer for lånet. Her må du være klar over at dersom du misligholder lånet, kan kausjonisten bli ansvarlig.

Hytte som sikkerhet

Dersom du eier en hytte kan den være et godt alternativ å bruke denne som sikkerhet. Da har du gode muligheter til å få en lav rente, og gode betingelser. Det varierer litt fra bank til bank hvor stor lånesum du får. Noen tilbyr opp til 85 % av hyttas markedsverdi. Her er det da relevant hvor stor del av hytta allerede er belånt. Eier du hytte uten lån, eller allerede har betalt ned en god del på lånet, har du en del fleksibilitet.

Det er som nevnt en viss risiko knyttet til å ta lån med sikkerhet. For en del er det en mer akseptabel risiko å stille fritidsbolig, heller enn primærbolig, til pant. Andre har kanskje allerede maksimal belåning på boliglån.

Til slutt

Du har mange valg for å minske både totalkostnader og månedskostnader dersom du har dyr gjeld. Dersom du har mulighet til å refinansiere disse lånene med sikkerhet vil du kunne bedre din økonomi betraktelig. Fritidsbolig kan være et svært godt valg for hva du vil stille som sikkerhet.

Kilder:

https://www.resursbank.no/lane-penger/refinansiering