Day: April 6, 2021

Forbrukslån ved sykdom eller skadeForbrukslån ved sykdom eller skade

For å få innvilget lån må du ha betjeningsevne. Dette betyr i praksis at du må kunne vise til en fast inntekt. Hvor mye du må ha i årlig inntekt avhenger av hvor mye du søker om. Er du sykemeldt på grunn av en sykdom eller skade, men skal tilbake i jobb, kan du fortsatt søke om lån. Har du derimot mistet inntekt på grunn av sykdom eller skade blir det mer utfordrende.

Forbrukslån uten arbeidsinntekt

Når bankene vurderer en søknad om forbrukslån er det kredittvurderingen og den årlige inntekten som legges til grunn. De krever ikke pant i boligen eller egenkapital som sikkerhet, og har derfor et minstekrav til årlig inntekt. Har du blitt syk eller skadet, og mottar sykepenger, kan du vise til en fast inntekt. Både sykdom og skader kan være forbigående, og flere er tilbake i jobb i løpet av de første månedene.

Har du derimot vært sykemeldt i over ett år og måttet gå over på arbeidsavklaringspenger, også kalt AAP, kan det bli mer utfordrende. Dette er en tidsbestemt stønad du kan motta i maksimalt tre år, og utgjør 66 % av din årlige inntekt. Den regnes enten ut i fra det siste året eller de siste tre årene, avhengig av hva du kommer best ut av med. Mottar du AAP har du fremdeles en inntekt, men den er redusert og du kan ikke vise til lønnet arbeid på samme måte. Det kan derfor bli mer utfordrende å få innvilget større lån, men det finnes muligheter.

Hva er forbrukslån

Forbrukslån er et begrep som brukes om lån hvor bankene ikke stiller med krav om pant i bolig eller egenkapital for å innvilge lån. Dette gjelder for både forbrukslån, smålån, mikrolån og kredittkort. Dette er lån du kan få innvilget uten å eie bolig eller å ha spart om noen former for egenkapital. Når bankene vurderer søknader om slike lån ser de på betalingsevnen og eksisterende gjeld. Du kan maksimalt ha fem ganger din årlige inntekt i gjeld. Dette inkluderer alle typer lån, både bil-, bolig- og studielån. I tillegg vil eventuelle kredittrammer regnes som gjeld, selv ubenyttet kreditt.

Men usikrede lån kan du låne inntil 500 000 kroner, med unntak av en lånetilbyder. Bank Norwegian tilbyr sine kunder forbrukslån på inntil 600 000 kroner. Disse lånene må nedbetales i løpet av fem år, men kan nedbetales raskere. Det finnes et unntak, og dette gjelder om du benytter deg av lån til refinansiering. Da vil du kunne velge å nedbetale lånet på maksimalt 15 år. For at bankene skal kunne innvilge refinansieringslån må lånevilkårene være bedre enn hva du har i dag.

Forbrukslån

 • Lån mellom 5 000 og 600 000 kroner
 • Effektiv rente ligger i gjennomsnitt på 14 %
 • Fleksibel nedbetaling på maksimalt 5 år
 • Kan nedbetales raskere enn avtalt ved å øke innbetalingene
 • Populært å bruke til oppussing, investering og refinansiering

Smålån

 • Lån fra 1 000 til 70 000 kroner
 • Effektiv rente på mellom 40 og 50 %
 • Kan nedbetales i løpet av 5 år
 • Lån under 20 000 kroner må derimot nedbetales i løpet av 12 måneder

Mikrolån

 • Lån mellom 1 000 og 20 000 kroner
 • Mellom 200 og 300 % i effektiv rente
 • Nedbetalingstid på 12 måneder
 • Dyreste lånet på markedet
 • Anbefales kun om du kan tilbakebetale ved neste lønning

Kredittkort

 • Ikke et faktisk lån, men tilgang til en kredittramme
 • Kreditt mellom 1 000 og 150 000 kroner
 • Effektiv rente rundt 18 %
 • Rentefri periode på 45 dager etter kjøp
 • Tilbakebetal kun benyttet kreditt
 • Skal ikke ta mer enn fem år å tilbakebetale
 • Anbefalt å betale tilbake brukt kreditt ved forfall for å unngå renter

Betaling av eksisterende lån ved sykdom eller skade

Når du tar opp forbrukslån eller andre lån er det verdt å legge merke til om banken tilbyr låneforsikring eller ikke. Er lånet forsikret når du blir sykemeldt,vil forsikringen overta betalingen av lånet i en bestemt periode. Dette gjelder gjerne for det ene året du kan være sykemeldt. Merk at du må ha vært sykemeldt i et bestemt antall dager før du kan benytte deg av forsikringen.
Skulle du bli ufør etter denne perioden, gjelder ulike regler for ulike lån. Når det kommer til forbrukslån kan man i noen tilfeller få slettet lånet. Hva som gjelder vil avhenge av hvilken forsikring du har og de vilkår som er knyttet til forsikringen. Du kan tegne ulike forsikringer som kan bidra i en slik situasjon.

 • Trygghetsforsikring
 • Betalingsforsikring
 • Lånebeskyttelse
 • Arbeidsledighetsforsikring

Kriterier for forbrukslån

 • Aldersgrense for å ta opp lån er 18 år
 • Du må kunne vise til fast inntekt
 • Møte bankens krav til årlig inntekt
 • Ikke ha betalingsanmerkning
 • Ingen pågående inkasso
 • Være medlem av folketrygden
 • Ha norsk bostedsadresse og telefonnummer
 • Få godkjent kredittvurderingen

Man må være 18 år for å kunne ta opp lån i Norge, men flere banker har valgt å øke aldersgrensen på forbrukslån. Flere har en aldersgrense på 21, 23 eller 25 år. Dette er for å unngå at unge tar opp mer lån enn de kan håndtere.

Når det kommer til årlig inntekt ligger kravet på mellom 100 000 og 250 000 kroner. Hvor mye du må ha i årlig inntekt avhenger av hvor mye du skal låne og hvor mye du har i gjeld fra før. Du kan ikke ha mer enn fem ganger din årlige inntekt i samlet gjeld. Tjener du 400 000 kroner i året, kan du ikke låne mer enn 2 millioner kroner.

Får du en betalingsanmerkning viser denne at du har misligholdt en betalingsavtale. Du vil dermed ikke få godkjent en kredittvurdering og bankene kan derfor ikke innvilge forbrukslån. Du har derimot muligheten til å søke om lån med sikkerhet, eventuelt med en kausjonist.

Å bli medlem av folketrygden skjer på to måter. Dersom du er født i Norge blir du automatisk registrert i folkeregisteret og blir medlem av den norske folketrygden. Er du ikke født i Norge kan du bli medlem gjennom din tilknytning til Norge. Har du bodd i eller arbeidet i og skattet til Norge de siste tre årene, blir du medlem.

Oppsummering

Å være syk eller skadet er ingen direkte hindring for å søke om forbrukslån. Du kan derimot oppleve å ikke få innvilget lån om du ikke kan vise til en årlig inntekt. I tilfeller hvor du går på AAP eller tidsbestemte stønader kan bankene velge å ikke innvilge lån på grunn av risikoen for tap av inntekt. Blir du uføretrygdet og får trygd, regnes dette som sikker inntekt og du kan få innvilget lån.