Day: April 2, 2021

Lønner det seg å ta opp et forbrukslån eller SMS-lån i Norge?Lønner det seg å ta opp et forbrukslån eller SMS-lån i Norge?

Det er flere faktorer som vil avgjøre hvorvidt et forbrukslån eller SMS-lån vil lønne seg for deg. Når er det lurt å ta opp denne type lån, og hva er det beste av alternativet?

Forskjell på forbrukslån og mobillån

Både et forbrukslån og SMS-lån er usikrede lån. Det vil si at den som utsteder lånet ikke tar noen form for pant i dine eiendeler, som sikkerhet for lånet. Men det er noen vesentlige forskjeller mellom de to lånetypene, særlig i hvor høyt beløp du kan låne.

SMS-lån

Et SMS-lån var opprinnelig et lån du kunne få innvilget kun ved å sende en SMS. I Norge er det i dag strenge regler som regulerer hvordan søknadsprosessen for lån skal foregå. Dermed er det ikke lovlig å innvilge lån via SMS. Begrepet brukes gjerne i dag for mikrolån og smålån.
Et mikrolån eller smålån er, som navnet tilsier, lån av mindre beløp. Disse har ofte høye renter, og kort nedbetalingstid. Lånene er beregnet til å dekke uventede og kortsiktige lånebehov, hvor du ikke trenger å stille med sikkerhet for lånet.

  • SMS-lån er lån av mindre beløp
  • Lån uten sikkerhet
  • Ofte høyere rente enn forbrukslån
  • Kort nedbetalingstid

Forbrukslån

Et forbrukslån er et usikret lån, lik et SMS-lån. Kreditt du har fått innvilget, som kredittkort eller andre betalingskort, regnes også som et forbrukslån. Et forbrukslån ha opptil fem års nedbetalingstid. Forbrukslån tilbys ofte høyere lånebeløp, samt lengre nedbetalingstid, enn ved et mikro- eller smålån.
Forbrukslån har høyere renter enn sikrede lån. Men det har stort sett en lavere rente enn et SMS-lån. Når man tar opp et lån uten sikkerhet, innebærer det en høyere risiko for banken. Dermed er renten høyere, nedbetalingstiden kortere og lånebeløpet lavere enn for eksempel et boliglån.

  • Forbrukslån kan være både store og små beløp
  • Maksimalt fem års nedbetalingstid
  • Lån uten sikkerhet
  • Høyere rente enn lån med sikkerhet

Krav for lån uten sikkerhet og SMS-lån

Det stilles ulike krav for å få innvilget et forbrukslån og et SMS-lån, eller mikro- og smålån som det heter. Et SMS lån er som regel et betydelig mindre lån, enn et forbrukslån. Derfor stilles det også lavere krav til låntaker for å få lånet innvilget.

Et mikro- eller smålån tilbys også til låntakere som kanskje ikke har nok kredittverdighet til å få et forbrukslån. Dermed har flere mulighet til å låne mindre beløp, om man for eksempel trenger hjelp til å komme á jour en måned.

Rente på forbrukslån og mobillån

Forskjellen i rente på forbrukslån og SMS-lån kan være stor. For SMS-lån finnes det eksempler på årlige renter over 9 000 %! Det er heldigvis ikke standarden innenfor SMS-lån. En rask sammenligning viser at renten beveger seg mellom 20 til 120 %. Dette viser hvor viktig det vil være å sammenligne flere tilbud, før man signerer en låneavtale.

Renten på et forbrukslån varierer også fra bank til bank. Men det er ikke like stor avstand mellom de ulike bankene, som det er for SMS-lån. Generelt ligger renten på et forbrukslån mellom 10 til 15 %. Til sammenligning vil et boliglån ha en rente på rundt 2 %.

Ulik rente i samme bank

Én og samme bank kan markedsføre en rente fra 8 til 16 %. Hvem får tilbud om 8 %, og hvem får tilbud om 16 % rente? Hvilken rente du får tilbud av vil avhenge av flere faktorer, og er ofte knyttet til risikoen ved å ha deg som kunde.

Siden et forbrukslån og SMS-lån er et usikret lån, tar banken en høyere risiko ved å låne deg penger. Skulle du misligholde lånet er det ikke like enkelt for banken å få tilbake pengene sine, som det er ved et sikret lån med pant i eiendeler. Hvor høy risiko banken tar ved å innvilge deg lån, vil reflekteres i renten.

Kredittvurdering

Uavhengig av om det er SMS-lån eller forbrukslån du søker om, vil banken gjøre en kredittvurdering av deg. Denne er med på å avgjøre hvilken rente du får tilbud om. Spesielt avgjørende for renten er din årlige inntekt, og nåværende gjeld. Faktorer som alder, utdanning og kreditthistorie vil også påvirke renten du får tilbud om.

Når lønner det seg å ta opp et SMS-lån?

Mange som ikke kvalifiserer til å ta opp et forbrukslån, kan ha muligheten til å innvilge et mindre SMS-lån. Siden et SMS-lån er et lån på små beløp og med kort nedbetalingstid, vil det være aktuelt når du har et umiddelbart behov for å låne et mindre beløp. Om du skulle mangle en liten sum, som du vet du kan tilbakebetale innen kort tid, kan et et smålån eller mikrolån være en midlertidig løsning.

Siden det kan være svært høy rente på denne type lån, er det lurt å kun låne det beløpet du faktisk har behov for. Det er også viktig å være sikker på at du vil kunne tilbakebetale lånebeløpet innenfor tidsrammen du har planlagt.

Når lønner det seg å ta opp et forbrukslån?

Har du behov for å låne et lite eller større beløp, kan et forbrukslån være løsningen. Siden det ikke er krav om sikkerhet for denne type lån, trenger du ikke å eie bil eller eiendom for å få det innvilget. Det er derimot ulike krav som inntekt og eksisterende gjeldsgrad.

Det er sjeldent lurt å ta opp et forbrukslån for å betale en dyr ferie eller andre ting som forbrukes. Skal du derimot ta opp et lån for noe som kan tilføre deg verdi, vil det være mer lønnsomt. For eksempel om du skal pusse opp, og dermed tilfører boligen din verdi.

Alternativer til forbrukslån og SMS-lån

Det finnes også alternativer til forbrukslån og mikrolån. Et sted å begynne for å se alternativer til forbrukslån er forbrukslån.no. Skal du for eksempel kjøpe noe av høyere verdi, vil det være lurt å vurdere et lån med sikkerhet. Det kan være eiendeler som bil, MC, caravan eller bolig. Slike eiendeler finnes det egne lån for, med en vesentlig lavere rente.

Er planen din å pusse opp eller utbedre boligen, bør du undersøke om du kan øke eksisterende boliglån. Om du har betalt ned en stund på boliglånet ditt, kan det være rom for å øke lånet. Da kan du bruke beløpet du øker med til å pusse opp, og ha en helt annen rente på lånebeløpet enn et forbrukslån.

Det er allikevel ikke alle som trenger penger til noe som kan pantsettes, eller har eiendeler å pantsette. Mange opplever også at boliglånet ikke kan økes på nåværende tidspunkt. Da er ofte forbrukslån og SMS-lån de eneste alternativene.

Hva er best?

Når du skal velge mellom forbrukslån og mikro- eller smålån, må du først og fremst finne ut om du kvalifiserer til begge type lån. Kan du få innvilget begge typer lån, vil du nok erfare at du får tilbud om en bedre rente når du søker om et forbrukslån. Uansett hva du velger å søke om, er det viktig å sammenligne de faktiske kostnadene du må betale.